Жортой эм

Жороор олгох эмийг тусгайлан  баталсан байдаг бөгөөд заавал эмчийн жороор олгох дүрэмтэй. 
Жороор олгох эмүүдийг хүргэлтийн үйлчилгээнд хамааруулдагггүй болохыг анхаарна уу. 

 

ЖОРООР ОЛГОХ ЭМИЙН ЖАГСААЛТ

 1. абакавир, шахмал
 2. азапентацен полисульфонат (квинакс), нүдний дусал
 3. азатиопирин, (азафрин), шахмал, капсул
 4. азитромицин (сумазид, азитрал), капсул, шахмал
 5. акредон, цууны хүчил, Н метилглюкамин (циклоферон), шахмал
 6. албендазол (зентракс), шахмал
 7. аллилэстренол ( туринал, премастон), шахмал
 8. аллопуринол, шахмал
 9. алое экстракт, тарилгын уусмал
 10. алпразолам (эспарон, форитал), шахмал
 11. амантадин (ПК-Мерц), шахмал
 12. аминофеназон фенилбутазон (реопирин), драже
 13. алмитрин бесмизилат (раубазине, дуксил), шахмал
 14. амбен ( памба ), шахмал
 15. аминокапроны хүчил, шахмал
 16. амидотризоатын натрийн болон меглумын давс (урографин, верографин, ангиографин, гастрографин), тарилга
 17. амитриптиллин ( триптил), шахмал
 18. аминофиллин ( эуфиллин ), тарилгын уусмал, шахмал
 19. амилоридын гидрохлорид, шахмал
 20. амиодароны гидрохлорид ( кордарон, коридинил, седакорон), шахмал
 21. амоксациллин (гоноформ ), шахмал,нунтаг
 22. амоксациллин+клавулоны хүчил (кламокс, клавамокс), шахмал
 23. ампициллин+оксациллин (ампиокс, оксампицин), шахмал, капсул
 24. ампициллин+сульбактам (амписульциллин), тарилгын нунтаг
 25. ампициллины натри (бактокс, дамокс, калампин, дициллин),капсул
 26. ампициллины натри+оксациллин (ампиокс), тарилгын нунтаг
 27. апротинин ( контрикал, гордокс), тарилгын уусмал
 28. аскорбины хүчил, тарилгын уусмал
 29. аспарагат магни, кали ( панангин ) шахмал
 30. аттапулгит+пектин (неоэнтеростоп), шахмал
 31. атенолол+хлорталидон (атегексал), шахмал
 32. ацетазоламид (диакарб), шахмал
 33. ацетарсол (осарбон), үтрээний лаа
 34. ацикловир (виролекс), нүдний тосон түрхлэг
 35. барийн сульфат, нунтаг
 36. биперидиний гидрохлорид, шахмал
 37. бекламетазоны дипропионат, аэрозоль
 38. бендазол (дибазол), шахмал
 39. бензгексол /циклодол/, шахмал
 40. беллергамин, шахмал
 41. бензатинбензилпенициллин / дициллин 1/, тарилгын нунтаг
 42. бензобарбитал /бензонал/, шахмал, уух нунтаг
 43. бензилпенициллиний натрийн ба калийн давс, тарилгын нунтаг
 44. бетамөтазон (бетновейт, акридерм), тосон түрхлэг
 45. бетаметазон+гентамицин+клотримазол (комбидерм), тосон түрхлэг
 46. бензилпенициллиний Na болон К давс+пенициллиний прокайны давс+бициллин 1 / бициллин 3 /, тарилгын нунтаг
 47. бисакодил (бисакодил-акри), драже
 48. бициллин 5, тарилгын нунтаг
 49. бифенил диметил дикарбоксилат (канема), шахмал
 50. бромазепам (лексотан), шахмал
 51. бромкамфор, шахмал
 52. бромокриптин месилат, шахмал
 53. буформин /адебит, глубутид/,шахмал
 54. вальпройны хүчил, шахмал, капсул, сироп
 55. вальпроат натри / депакин, депакин хроно 300, 500/, шахмал
 56. витамин В комплекс /витаплекс/, тарилгын уусмал
 57. винпоцетин /кавинтон/, шахмал, тарилгын уусмал
 58. верапамил гидрохлорид /изоптин, финоптин/, тарилгын уусмал, шахмал
 59. галоперидол, шахмал
 60. галопирамины гидрохлорид / супрастин /, шахмал
 61. гексамидин, шахмал
 62. гентамициний сульфат /гентамицибене.каламицин/, нүдний дусал
 63. гепарин+натри-декспантенол /венобене/, тосон түрхлэг
 64. гемицелюлоз (трансилан), уух нунтаг
 65. гестоден, шахмал
 66. генцехол, шахмал
 67. гидрохлортиазид /гипотиазид,дихлотиазид/, шахмал
 68. гидрокортизон, тосон түрхлэг
 69. гидроксихлорохин (плаквенил), шахмал
 70. гистодил, шахмал
 71. глауцин+эфедрин (бронхолитин, бронхоцин), сироп
 72. глибенкламид/гилемал, манинил/, шахмал
 73. гризеофульвин, шахмал, капсул
 74. гуанетидины гидрохлорид /исмелин/, шахмал
 75. гоматропины гидробромид, нунтаг
 76. гистаглобулин, тарилгын уусмал
 77. даназол /данол/, капсул
 78. декстроз (глюкоз), тарилгын уусмал
 79. дексаметазон /дексабене, амбене/, шахмал, нүдний дусал
 80. (макситрол), нүдний дусал
 81. декстрометорфан+гуаифенезин+хлорфенамин+эфедрин (миксадин), шахмал, сироп
 82. дефероксамины месилат, ацетат, хамрын дусаалга
 83. диазепам /седуксин, валиум, сибазон/ шахмал
 84. дигоксин, шахмал, уух уусмал
 85. диданозин, шахмал, капсул, суспензи
 86. динопростон /простогландин Е2/, шахмал
 87. диклофенак натри / диклобене, диафарм/, шахмал
 88. дилтиазепам /дилзем, тилдием, диазем/ шахмал
 89. дименгидрат, шахмал, капсул
 90. дигидрокодейны тартрат /ДНС континиус/, шахмал
 91. диосмин (флебодиа), шахмал
 92. диосмин+гесперидин (дафлон), шахмал
 93. дипиридамол (антистенокардин, курантил), шахмал
 94. дисульфирам (эспераль, алкобюз), шахмал
 95. дифенгидрамины гидрохлорид /димедрол/, шахмал
 96. дорзоламид хлоргидрат, нүдний дусаалга
 97. доксициклины гидрохлорид, шахмал,капсул
 98. дротаверин (но-шпа), шахмал
 99. дроперидол, шахмал
 100. идоксуридин, нүдний дусал
 101. изосорбид мононитрат, динитрат /сорбидин/, шахмал
 102. изоканазол нитратдифлюкортолон валериат, т.түрхлэг
 103. израдипин, шахмал, капсул
 104. имидазол гидрохлорид/гемитон/, шахмал
 105. индапамид (натриликс), шахмал
 106. интерферон, тарилгын уусмал
 107. индометацин /индобене/, капсул, шахмал, лаа
 108. иопанойкийн хүчил, шахмал
 109. инозин (рибоксин), шахмал
 110. инсулин, тарилга
 111. ипратриум бромид, амьсгалаар хэрэглэх
 112. итраконазол, шахмал, капсул
 113. кальцийн глюконат, тарилгын уусмал
 114. калийн иодид, шахмал, гадуур хэрэглэх шингэн
 115. калийн оротат, шахмал
 116. калийн хлорид, уусмал
 117. калийн хлоразепат (транксен), шахмал
 118. калийн феррик гексациано-феррат, нунтаг
 119. карбамазепин/фенлепсин, тегретол, стапезин/, шахмал
 120. каптоприл, шахмал
 121. капецитабин, шахмал, капсул
 122. квамател, шахмал
 123. квинидин сульфат, шахмал, капсул
 124. кетотифен (профилакс), шахмал
 125. кетоконазол, шахмал, уух суспенз
 126. кларитромицин (кларид, кларицид), шахмал
 127. клиндамицины фосфат, капсул
 128. клобетазоны валөриат/дермоват/, тосон түрхлэг
 129. клодроны хүчлийн натрийн давс (бонефос), шахмал, капсул
 130. кломифены цитрат, шахмал
 131. кломипрамины гидрохлорид, шахмал, капсул, уусмал, сироп
 132. клоназепам/антелепсин/, шахмал
 133. клозапин, шахмал, капсул
 134. клонидины хлорид /хлофазолин, гемитон, клофелин/ шахмал
 135. үтрээний шахмал, лаа
 136. клофазимин, шахмал
 137. клофибрат /атромид, атромидин, регелан, липамид, липавил/ капсул
 138. колхицин, шахмал
 139. кодерит, шахмал
 140. кокарбоксилаза, тарилгын нунтаг
 141. кодейны фосфат, шахмал, нунтаг
 142. кофейн, шахмал
 143. кофейны натри бензоат, тарилгын уусмал, шахмал
 144. ксилометазон /галлазолин/, хамрын дусаалга
 145. кристепин, шахмал
 146. кромогликат (кромохексал), нүдний дусал
 147. лабеталол, шахмал
 148. ламивудин, шахмал
 149. линкомициний гидрохлорид, капсул
 150. лизиноприл /лизопресс, диротон/, шахмал
 151. левамизол/декарис/шахмал, капсул
 152. леводопа /левопа, колдопа/, шахмал, капсул
 153. леводопа+карбидопа /синемет, наком/, шахмал
 154. левоноргестрел (постинор), шахмал
 155. левопромазин (тизерцин), шахмал
 156. левотироксин натри, шахмал
 157. лозартан (ангиотин, брозаар), шахмал
 158. лоратидин (кларидол, кларифер), шахмал, сироп
 159. липийн хүчил, тарилгын уусмал
 160. ловастатин, шахмал, капсул
 161. л-тироксин, шахмал
 162. магнийн сульфат, тарилгын уусмал
 163. мазипредон+миконазол (микозолон), тосон түрхлэг
 164. мазипредон+клиохинол (дермозолон), тосон түрхлог
 165. мезопростол (динопрост), шахмал
 166. мифепристон, шахмал
 167. мебендазол/вермокс/, шахмал
 168. медроксипрогестроны ацетат, шахмал
 169. мегестрол ацетат, шахмал, капсул
 170. шахмал
 171. меркаптопурин, шахмал
 172. мерказолил, шахмал
 173. местеролон /провирон 25/, шахмал
 174. метамизолын натри /анальгин/, тарилгын уусмал
 175. метандростенол, шахмал
 176. метилпреднизолон (адвантан), тосон түрхлэг, крем
 177. метотрексат, шахмал
 178. метоклопрамидын гидрохлорид, шахмал, тарилгын уусмал
 179. метилтестостерон+витА+витВ1+витС+витД+ургамлын ханд (сексофорт)
 180. метилдопа (допанол), шахмал, капсул
 181. метронидазол / клион, клион Д, метрогил, трихопол, трихомацид/, шахмал, үтрээний лаа
 182. метофеназат /френолон/ шахмал
 183. метформин, шахмал
 184. мефлокуины гидрохлорид, шахмал
 185. мидекамицин ацетат (макропен), шахмал, хөвмөл
 186. мидазолом (дормикум), шахмал
 187. молсидомин, шахмал /корватон, сиднокарб/
 188. миноксидил, шахмал, капсул
 189. морфины сульфат /МНС континиус/, шахмал, т.уусмал
 190. морфины гидрохлорид, тарилгын уусмал, уух уусмал, лаа
 191. мөнгөний нитрат, уусмал (нүдний дусал), 1%
 192. налидиксийн хүчил /неграм, невиграмон/, шахмал, капсул
 193. напроксин, шахмал, капсул
 194. натрийн аденозинтрифосфат /АТФ/, тарилгын уусмал
 195. натрийн пикосульфат /регулакс/, шингэн
 196. натрийн хлорид, тарилгын уусмал
 197. неомицин+нистатин полимексин /полижинакс/, капсул
 198. неостигминий бромид, шахмал
 199. никотинол гамма аминобутирын хүчил (пикамолон), шахмал
 200. никлозамид, шахмал
 201. нитразепам /эуноктин/, шахмал
 202. нитроксолин (но-шпа), шахмал
 203. нитрофурантоин (фурадонин), шахмал
 204. новокаин, тарилгын уусмал
 205. нортиэстерон (норколут), шахмал
 206. нистатин, шахмал, лаа
 207. никотины хүчил /витамин РР/, тарилгын уусмал
 208. новокайн, тарилгын уусмал
 209. новокайнамид, шахмал
 210. норфлоксацин, шахмал, капсул
 211. норэтистерон/норколут/, шахмал
 212. норэтистероны энантат, тосон уусмал
 213. норэтистероны ацетат /примулот-нор/, шахмал
 214. оксазепам /тазепам, нозепам/, шахмал
 215. оксазил, шахмал
 216. оксациллин, тарилгын уусмал
 217. окспренолол/тразикор/, шахмал
 218. олеандамицины фосфат, шахмал
 219. омепразол, шахмал, капсул
 220. ондансетрон гидрохлорид/дигидрат/зофран, латран/, шахмал
 221. орнидазол (тиберал), шахмал
 222. орципреналины сульфат /алупеит, астмонпент/, шахмал, аэрозоль
 223. отилоны бромид (спазмомен), шахмал
 224. офлоксацин, шахмал, капсул
 225. папавериний гидрохлорид, шахмал,лаа
 226. пентазоцин /лексир, фортрал/, тарилгын уусмал
 227. петидиний гидрохлорид, шахмал
 228. пироксикам (эразон), капсул
 229. периндоприл (коверсил), шахмал
 230. перициазин /неулептил/, шахмал
 231. пилокарпины гидрохлорид/нитрат, нүдний дусал
 232. пиразинамид , шахмал
 233. пирантел (гелминтокс), шахмал
 234. пирацетам /пирабене/, шахмал, тарилгын уусмал, сироп
 235. пиридоксины гидрохлорид /магне В6, витамин В6/, тарилгын уусмал
 236. пиридостигмины бромид, шахмал
 237. празоцины гидрохлорид /празонцинбене/, шахмал
 238. празикуантел, шахмал
 239. преднизолон, нүдний дусал
 240. преноксдиазин (либексин), шахмал
 241. пробенецид, шахмал, капсул
 242. прогуанилын гидрохлорид, шахмал
 243. прокайнбензилпенициллин, тарилгын нунтаг
 244. прометазины гидрохлорид, элексир, шахмал, сироп
 245. пропаракайн гидрохлорид (алкайн), нүдний дусал
 246. пропилтиоурацил, шахмал
 247. пропранолол (анаприлин), шахмал
 248. прохлорперазин, шахмал, капсул
 249. резерпин+гидралазины гидрохлорид /адельфан/, шахмал
 250. рокситромицин (брилид), капсул
 251. рибавирин (хепавирал), капсул
 252. рисперидон, шахмал, капсул
 253. ритонавир, шахмал
 254. салбутамол (салброн), шахмал
 255. селегилин /юмекс/, шахмал
 256. сиднокарб /мезокарб/, шахмал
 257. симвастатин (холестат, вазилип), шахмал, капсул
 258. симпатил, шахмал
 259. солькосерил, тосон түрхлэг, нүдний гель
 260. спиронолактон/верошпирон/, шахмал
 261. ставудин, шахмал, капсул
 262. стафилококкын имуноглобулин
 263. сулбутиамин (лонексал), шахмал
 264. сукральфат (вентер), шахмал
 265. сульфасалазин, шахмал, суспенз
 266. сулфацетамид натри, нүдний дусаалга
 267. сулфадиазин, шахмал, крем
 268. тамоксифений цитрат, шахмал
 269. тарилгын ус, тун шилтэй
 270. темазепам, шахмал
 271. терглицербензоат, шахмал
 272. теразоцин (теранекс), шахмал
 273. тетрациклин гидрохлорид, шахмал, капсул, нүдний тос
 274. теофедрин (теофедрин-Д), шахмал
 275. теофиллин /теофиллин Н/, нунтаг, лаа
 276. тербинифин (тербизил), шахмал
 277. тербинафин (бинафин), шахмал, крем
 278. тестостероны пропионат, тарилгын уусмал
 279. тетракайны гидрохлорид, нүдний дусал, тос
 280. тиамины хлорид /вит В1/, тарилгын уусмал
 281. тиклопидин /тиклид/, шахмал
 282. тилудроны хүчил (скелид), шахмал
 283. тимолол малеат (тимосол), нүдний дусал
 284. тинидазол /тинит/, шахмал
 285. тиоацетазон+изониазид, шахмал
 286. тиоридазины гидрохлорид /сонапакс, меллерил/, шахмал
 287. тиреодин, шахмал
 288. тобрамицин (тобрекс), нүдний дусаал
 289. толбутамид /бутамид/, шахмал
 290. толперизоны гидрохлорид /мидокалм/, шахмал
 291. т.уусмал
 292. трасилол, шахмал
 293. тримепиридины гидрохлорид /промедол/дарилга
 294. триметазидин (вастарел)
 295. триамценолон ацетат /фторокорт, кенолог/, тосон түрхлэг
 296. триметазин (вастарел), шахмал
 297. трифлуоперацин, шахмал, капсул
 298. трихексифенидил (бензгексол), шахмал, капсул
 299. тропикамид (мидриацил), нүдний дусал
 300. тималин, тарилгын уусмал
 301. урсодехолийн хүчил (урсосан), шахмал
 302. урсодиоксихолийн хүчил (урсосан), шахмал
 303. уридин+цитидин+ацетаминофен (мириболан), шахмал
 304. хлорамбуцил, шахмал
 305. хлорамфеникол /каленфеникол, левомицитин/, капсул, шахмал
 306. хлордиазепоксид /элениум, ливриум, вензодиапин, напотон/, шахмал
 307. хлорпромазины гидроген малеат/г.х, /аминазин/ шахмал
 308. хлорпропамид, шахмал, капсул
 309. хлорталидон, шахмал, капсул
 310. хлорфенамин, шахмал, сироп
 311. холестирамин/квастрен/, шахмал
 312. холин салицилат (бротинум), чихний дусал
 313. хофитол, тарилгын уусмал, капсул
 314. фамотидин/квамател/, шахмал
 315. феназепам, шахмал
 316. фенитоин /дифенин/ шахмал
 317. фендилиний гидрохлорид /сензит/, драже
 318. фенобарбитал, шахмал, элексир
 319. феноксиметилпенициллин, шахмал
 320. фенилпропаноламин+хлорфенирамин (колдаур), капсул
 321. фенилбутазон+преднизолон (реозолон), шахмал
 322. флувастатин, шахмал, капсул
 323. флуканазол (фунгалон, дифлазон), шахмал, капсул
 324. флуцинолон, тосон түрхлэг
 325. флюкситины гидрохлорид /флуктин, мутан, прозак/, шахмал
 326. флутамид, шахмал, капсул
 327. флюкортолон моногидрат /ультралан/, тосон түрхлэг
 328. флунитразепам /рогипнол/, шахмал
 329. фуросемид /фурон, лазекс/, тарилгын уусмал, шахмал
 330. флудрокортизоны ацетат, шахмал
 331. флуразепам, шахмал
 332. фтизопирам, шахмал
 333. церебролизин, тарилгын уусмал
 334. цефалексин /цефабене, пиассан/, шахмал, сироп
 335. цианокобаламин /вит В12/, тарилгын уусмал
 336. циклобарбитал /фанодорм/, шахмал
 337. циклофосфамид, шахмал
 338. цилазабрил /инхибеис/, шахмал
 339. циннаризин, шахмал
 340. ципротерон ацетат, шахмал, капсул
 341. ципрофлоксацин (гираблок), шахмал
 342. эналаприл (ренаприл, эднит, энап, наритек 20, энап-Н), шахмал
 343. этофибрат (липо-мерц), капсул
 344. эргометриний гидротартрат, шахмал
 345. эргометриний малеат, шахмал
 346. эрготамины тартрат, шахмал, суспенз
 347. эритромицин /миромицин, эритро-денк/, шахмал, капсул
 348. эстрадиол+норэтистерон (трисеквинс, клиогист)
 349. эстрадиол17валериат+ципротерон (климен)
 350. этинидэстрадиол, шахмал
 351. этинилэстрадиол+левоноргестрел (ригевидон)
 352. этинилэстрадиол+ципротероны ацетат (диане-35)
 353. триклавир, три-регол 21, три-регол 21+7/
 354. этамбутол (сурал)
 355. этинилэстрадиол+норэтистерон, шахмал
 356. этинилэстрадиолын валериат+цитротероны ацетат /климен, диане 25/, шахмал
 357. эссенциал, шахмал, тарилгын уусмал
 358. эстрадиолын валереат / прогинова 21/
 359. этилморфиний гидрохлорид, шахмал